Beheer

Wie beheert DE PAROCHIEZAAL?

De VZW Parochiewerken staat in voor het algemeen beheer en uitbating van de parochiezaal.   
De raad van beheer wordt gevormd door volgende personen :
Voorzitter / beheerder: 
Erwin Craninx 

Penningmeester: 
Johnny Menjoie

Secretaris: 
Marnic Smets
Leden: 
Guy Lacroix
René Dams